Otaru Canal Cruise

Our Staff

松苗 勇貴
Captain
Yuuki Matsunae
松苗 勇貴

ブラッド・マッカイバー
Captain
Brad McIvor
ブラッド・マッカイバー

小枝 愛実
Captain
Manami Koeda
小枝 愛実

池上 理恵
Captain
Rie Ikegami
池上 理恵

新井 俊也
Captain
Toshiya Arai
新井 俊也

野地 楽花
Captain
Motoka Noji
野地 楽花

秋山 知美
Captain
Tomomi Akiyama
秋山 知美

前田 哲志
Captain
Tetsuyuki Maeda
前田 哲志

Canal Cruise Instagram