Otaru Canal Cruise

Our Staff

松苗 勇貴
Captain
Yuuki Matsunae
松苗 勇貴

ブラッド・マッカイバー
Captain
Brad McIvor
ブラッド・マッカイバー

小枝 愛実
Captain
Manami Koeda
小枝 愛実

池上 理恵
Captain
Rie Ikegami
池上 理恵

新井 俊也
Captain
Toshiya Arai
新井 俊也

澤井 亮佑
Captain
Ryosuke Sawai
澤井 亮佑

野地 楽花
Captain
Motoka Noji
野地 楽花

秋山 知美
Captain
Tomomi Akiyama
秋山 知美

前田 哲志
Captain
Tetsuyuki Maeda
前田 哲志

北澤 りの
Captain
Rino Kitazawa
北澤 りの

四十澤 亮
Captain
Ryo Aizawa
四十澤 亮

Canal Cruise Instagram